torsdag 8. november 2012

Dina 15 mnd , f.......n , sorry 14 mnd

Dina har nå fått bra kondis og former


Dina liker seg veldig godt i Badedammen . Her er det en stor dam , sandstrand , gressomeråder , mange venner

Hun er jo badenymfe og balloman

Alice - Canis og Dina