tirsdag 31. desember 2013

Siste badet på Vaulen , i år : )

Oscar så glad for å lufte i Badedammen

Så har vi vært mange ganger nede på Vaulen , det har regna siste 20 dager

Canis lokker Oscar ut i vannet

ikke vansklig å lure : )
Oscar dykker under


så kom det en Flatcolt . Passa bra . Oscar trenger å løpe nåså var han uti igjen

trøtt og kald Oscar