torsdag 29. mai 2014

Brannen i Verksgata 31 , Stavanger

Verksgata31 bodde vi i 14 år , Canis 1.5år

29.mai brant det i Verksgata31
http://erlingjensen.net/Bygninger/Verksgata31.htm    Dette bygget sto opprinnelig på Torget, men ble revet og bygd opp igjen i 1852. Det hadde adresse Torvet 13 og ble kjøpt av Andreas Cederbergh som oppførte det i Verksgata 31 hvor det står nå. Huset ble kalt Worsegården og var modell for Skipper Worses hus i Alexander Kiellands romaner. Det lå like vest for dagens Burger King.

Tidligere beboere:
Endre Evertsen 1803-1814
Gabriel Schanche Kielland 1802-1803
Jakop Ulrik von Hoelfeldt 1794-1802
Gabriel Schanche Kielland 1782-1794
Anders Brinch Tybring 1773-1782
Lauritz Lauritzen Hilleman, Ide Kristine Seehusen og Axilia Kristine Skjelderup 1733-1773
Pernille Pedersdatter (Kras) og Hans Nils Buchhoff 1730-1733
Anne Margrete Jakopsdatter Smith og Peder Kortsen Høyer 1721-1730
Peder Isaksen Kras og Anne Margrete Jakopsdatter Smith -1721
Isak Isaksen Kras 1718-

I perioden 1859 til 1864 ble bygget benyttet av Misjonsskolen.


Jacob Jacobsen Helvig (1844-1934) kjøpte senere huset og benyttet det som lokaler for sitt rørlegger -og blikkenslagerfirma. Han tok borgerskap som blikkslager og kobbersmed i 1866. Det første verkstedet sitt hadde han i 1866 i Breigata. Han kjøpte Verksgata 31 i 1880-årene og i 1900 bygde han en tre-etasjes murbygning på nabotomten. I 1902 bygde han en fabrikk på Skadberg på Egerøy for produksjon av fiskeboller. Han startet hermetikkfabrikkene «Norwegian Smoked Sardines Co.» i sjøhusene bak Østervåg 47. Mot gata hadde han sin rørlegger- og blikkenslagerfabrikk. På Buøy hadde han også en filialbedrift for hermetikkproduksjon. Jacob J. Helvig var glad i å skrive vers og hadde en særpreget personlighet. Han var en av Stavangers betydeligste håndverksmestre.

Helvig ble født 24. november 1844 i Frue sogn. Han var sønn av en bødker, som døde bare 49 år gammel. Helvig var den eldste av fem sønner. Bare åtte år gammel begynte han i arbeid i Cederberghs reperbane, hvor han tjente seks skilling dagen. Fra han var 13 til 18 år var han i lære hos blikkenslager Henriksen. Arbeidstiden var fra kl. 05:00 - 20:00.

Fra han var ganske ung hadde han tenkt å bli kunstmaler. I 1864 gikk han på Den Kgl. Norske Tegne- og Kunstskole i Kristiania.

Da Jacob J. Helvig døde 21. september 1934 var han enkemann og etterlot seg tre døtre. En var bosatt i Amerika, en i Bergen og en i Stavanger. Han var gift med Anne Justine (f. 1848). De tre døtrene var Jakobine Kristine (f. 1871), Johanne Marie (f. 1873) og Bertine (f. 1878).

alt brent ned

vårt gamle hus er ødelagt . Bra vi hadde flyttet . Katten er igjen : (

Canis tydlig prega av lukt
1.juni